Revisionserklæring

Overview

Hvert år får vi udarbejdet en ny revisorerklæring af vores eksterne revisor, PriceWaterhouseCoopers (PWC). Erklæringen dækker perioden Q3-Q4 og kontrolmiljøet er struktureret efter standarden ISO/IEC 27001:2013 annex a, hvor dele af eller hele områder af nedenstående indgår:

 

 • A.5 Informationssikkerhedspolitikker
 • A.6 Organisering af informationssikkerhed
 • A.7 Medarbejdersikkerhed
 • A.8 Styring af aktiver
 • A.9 Adgangsstyring
 • A.10 Kryptografi
 • A.11 Fysisk sikring og miljøsikring
 • A.12 Driftssikkerhed
 • A.13 Kommunikationssikkerhed
 • A.14 Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af systemer
 • A.15 Leverandørforhold
 • A.16 Styring af informationssikkerhedsbrud
 • A.17 Informationsikkerhedsaspekter ved nød-, beredskabs- og reetableringsstyring
 • A.18 Overensstemmelse (compliance).

Erklæringen dækker følgende produkter i vores software suite My Visma: Visma Løn, Visma HR, My Visma app og Datahub.

Please sign in to be able to send a request