Fagkurs med Veilederen: Samarbeid på tvers av tjenester

Overview Beskrivelse

Vi gjennomgår reglene som gjelder for samarbeid på tvers av instanser og tjenester.

  • Få oversikt over viktige regler for tverrfaglig samarbeid
  • Passer for ansatte i helse og omsorg, oppvekst og barnevern
Please sign in to be able to put this item into your cart


Beskrivelse

Mange innbyggere trenger hjelp fra ulike instanser og kommunale tjenester er pålagt å samarbeide. Vi tror at felles forståelse av lovverket gjør det enklere å samarbeide til brukernes beste.

Hvilke regler gjelder for samarbeid på tvers av tjenestene? Vi gjennomgår reglene om blant annet personvern, taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt.

Kurset retter seg mot ansatte i helse og omsorg, oppvekst og barnevern.


Suitable for:
Visma Barnevern Familia
Visma Flyt Barnehage
Visma Flyt PPT
Visma Flyt Skole
Visma Omsorg HsPro
Visma Omsorg Profil
Visma Velferd