Fagkurs med veilederen: Jus i praksis

Overview Beskrivelse

Vi tar deg gjennom den hverdagslige jusen og hva det betyr i praksis.

  • Et kursopplegg med praktisk tilnærming
  • Sett sammen en kurspakke etter eget behov
  • Velg blant 10 forskjellige temaer
Please sign in to be able to put this item into your cart


Beskrivelse

Fagkurs med sentrale helserettslige temaer. Kurset har en praktisk tilnærming med mye eksempler som gir en god forståelse av jus i hverdagen. Hvordan forstå og overholde lovkravene? Sett sammen en kurspakke etter behov. Vi anbefaler maks 4 temaer per dag.

 

Eksempel på juridiske tema:

Internkontroll - forskrift om krav til ledelse og kvalitetsforbedring

Helsehjelp og tvang

Dokumentasjonsplikten og journalføring

Avvikshåndtering

Taushetsplikten

Brukermedvirkning

Saksbehandling

Varslings- og lokaliseringsteknologi

Individuell plan

Samarbeid internt i kommunen og med pårørende


Suitable for:
Visma Omsorg HsPro
Visma Omsorg Profil