Automatisk timeplanlegger

Overview

Hvordan kan du bruke den automatiske timeplanleggeren i Visma InSchool?

  • 09. februar kl. 09:30 - 11:00
  • Vi ser på arbeidsflyten for bruk av den automatiske timeplanleggeren for de to ulike modusene (Normaløktmodus og årstimetallsmodus) og hvordan best kombinere manuell og automatisk timeplanlegging.
  • Under webinaret vil vi også vise hva som er nytt og hvordan dette kan brukes for å optimalisere hvordan den automatiske timeplanleggeren legger ut timer.
Please sign in to be able to put this item into your cart