Digihelse

Overview Beskrivelse Leveranse og forutsetninger

Etablerer digital dialog og styrker samarbeidet mellom pasienten, de pårørende og hjemmetjenesten.

  • Gir de berørte partene en kontinuerlig og detaljert oversikt over tjenesten som utføres

  • Legger til rette for samarbeid gjennom en sikker dialog

  • Reduserer antall telefonhenvendelser og unødvendige kommunikasjonsledd

Please sign in to be able to put this item into your cart


Beskrivelse

Digihelse er en integrasjon mellom Visma Omsorg Profil og Helsenorge.no. Med Digihelse i Visma Omsorg Profil kan din kommune etablere digitale innbyggertjenester på en nasjonal plattform. Den gir mulighet for en sikker dialog og informasjonsutveksling mellom hjemmetjenesten og brukerne av tjenesten.

Digihelse tilrettelegger for at tjenesteyteren kan organisere oppgaver mer rasjonelt og samarbeide bedre med tjenestemottakere og pårørende – sikre at meldinger fra pårørende/mottakere blir fanget opp og fulgt opp på riktig måte og reduserer antall unødvendige telefonhenvendelser. I tillegg kan oppgaver legges til mer gunstige tidspunkter, og dermed redusere bomturer. Dialog gjennom Helsenorge.no lagres og journalføres i Visma Omsorg Profil.

Denne integrasjonen vil styrke samspillet mellom tjenesteytere og pårørende gjennom mulighet for sikker digital dialog og enkel oversikt over planlagte besøk. De pårørende kan til enhver tid se når hjemmetjenesten var hos pasienten sist, og gi beskjed dersom hjemmetjenesten skal ta spesielle hensyn overfor pasienten.

Digihelse fasiliteter økt trygghet, medvirkning og mestring i pasientens hverdag. Gjennom en oversiktlig og organisert dialog med tjenesteytere får pasienten mulighet til å uttrykke egne erfaringer og behov. Digihelse bidrar til forbedret forutsigbarhet i pasientens hverdag. KS har gjort grundige gevinstanalyser av Digihelse og gir gode råd for oppstart. 


Suitable for:
Visma Omsorg Profil

Leveranse og forutsetninger

Leveringen inkluderer oppsett, installasjon og konfigurasjon av modulen, samt en standard opplæring.

 

Tekniske forutsetninger:

  • Visma Profil versjon 8.25 eller nyere

  • Visma Link versjon 4.188 eller nyere.