Digisos

Overview Beskrivelse Forutsetninger og leveranse

Digitaliserer og effektiviserer kommunikasjonen mellom NAV og sosialtjenestebrukere.

  • Raskere saksbehandling ved søknad om sosialhjelp
  • Gjør tjenestene mer tilgjengelige for innbyggerne
  • Lar søker få innsyn i saksbehandlingen
Please sign in to be able to put this item into your cart


Dette er Digisos

Digisos er et digitalt kommunikasjons- og innsynsverktøy mellom mottaker av sosialtjenester og kommunen. Første fase av Digisos gir innbyggerne digital veiledning og mulighet til å søke økonomisk sosialhjelp gjennom Nav.no med enkel selvbetjening. Dette er bevist å føre til enklere betjening i tråd med innbyggerens forventninger, raskere saksgang, færre papirskjema og telefonhenvendelser. 

 

Nå har vi også muligheten til å implementere andre fase av Digisos, som handler om innsyn. Dette betyr i praksis at søkeren nå kan se status på behandlingen av sin egen sak digitalt. Innbyggeren vil kunne se når søknaden ble mottatt hos NAV, status for saken, samtidig som ulike hendelser i behandlingen vil vises - som for eksempel at saksbehandler har behov for mer informasjon. Som saksbehandler kan du i Visma Velferd legge inn hvilken tilleggsinformasjon det er behov for, og dette mottar søkeren i søknadsløsningen hos NAV. Dette gjør prosessen enda mer digital og effektiv for både søker og saksbehandler. 

 

Digital samhandling gjennom Digisos og en mer oversiktlig intern arbeidsflate frigjør saksbehandleres tid til kvaliteten på oppfølgingen. Det vil også sikre søknader av høyere kvalitet, at veiledere får tilgang til relevante saksopplysninger i ett system og omfanget av papirdokumenter og vedlegg blir redusert. Saksopplysninger overføres direkte til Visma Velferd som strukturert informasjon.


Suitable for:
Visma Velferd

Forutsetninger og leveranse

Digisos krever at du har Visma Velferd og KS Fiks. Vi anbefaler også Visma Flyt Arkiv og KS SvarUT, men dette er ikke et krav. 

 

En bestilling av Digisos Innsyn inkluderer opplæring med fagkonsulent, installasjon og konfigurasjon, og vil bestå av 2 delleveranser. Delleveranse 1 inneholder installasjon, konfigurasjon og opplæring i digitale søknader og innsyn. Delleveranse 2 vil være installasjon, konfigurasjon og opplæring knyttet til innsyn i utbetalinger for vedtaket, og vil være tilgjengelig fra september.