Flyt Sikker Sak for Familia

Overview Beskrivelse Leveranse

Spar tid med sikker elektronisk saksbehandling av sensitiv informasjon.

 • Trygg behandling av sensitive opplysninger

 • Gir mulighet for å dokumentere saker utenom saksbehandlingen av barnevernsaker

 • Integreres mot KS FIKS og Digital Post

Please sign in to be able to put this item into your cart


Beskrivelse

Visma Flyt Sikker Sak for Familia er en løsning for elektronisk behandling av saker som inneholder sensitiv og konfidensiell informasjon. Dette kan for eksempel være godkjenningsprosesser med fosterhjem, besøkshjem og tilsynspersoner, og begjæring om innsyn i avsluttede saker. Flyt Sikker Sak kan benyttes av de i barneverntjenesten som ikke jobber med saksbehandling av barnevernsaker, slik som advokater, psykologer og tiltakspersoner. De har ofte behov for å dokumentere saker uten å arkivere direkte på barnevernssakene.

Denne modulen integreres med KS Fiks og Digital Post for å tilgjengeliggjøre elektronisk saksbehandling, arkivering og kommunikasjon i administrative saker med sensitivt innhold. Dette effektiviserer saksbehandlingen betraktelig.

Flyt Sikker Sak krever at din virksomhet har versjon 8.8 av Familia, i tillegg til Digital Post og KS Fiks for å kunne overføre kommunikasjonen.


Suitable for:
Visma Barnevern Familia

Leveranse

Inkludert i leveransepakken vil dere blant annet få:

 • Etableringsmøte med intern ansvarsfordeling i leveranseprosjektet

 • Oppkobling av Flyt Sikker Sak mot Familia

 • Integrasjon av Arkiv og Digital Post mot Flyt Sikker Sak

 • Oppstartsmøte med presentasjon av løsningen, gjennomgang av funksjonalitet og planlegging av opplæring og driftsstart

 • Oppsett av kodeverk, rutiner og maler med superbrukere

 • Opplæring av superbrukere

 • Opplæring i Arkiv

 • Opplæring av sluttbrukere inkludert visningskurs