Gat Digital Sykmelding

Overview Beskrivelse

Gat Digital Sykmelding er et effektivt verktøy for kontroll og oppfølging av registrert sykefravær i Gat. Løsningen er integrert med Altinn for automatisk innhenting av digitale sykmeldinger. 

  • Et godt og presist verktøy for korrekt fraværsføring i Gat

  • Integrasjon med Altinn for automatisk innhenting av digitale sykmeldinger

  • Genererer påminnelser i dashboard når elementer i sykmeldingen må behandles

Please sign in to be able to send a request


Treffsikker planlegging med riktig data

Korrekte sykmeldinger er uten tvil en viktig faktor for å ha god oversikt ved planlegging av bemanningen, og med en digital strøm av informasjon fra Altinn til Gat vil du ha både viktig og riktig data tilgjengelig foran deg når du jobber i Gat. Med andre ord vil du med Gat Digital Sykmelding ha gode forutsetninger for å gjøre ressursplanleggingen enda bedre, ettersom du vet om og når de ansatte er sykmeldte.

 

Riktig fraværsføring

Digital Sykmelding tilgjengeliggjør en visuell sammenligning mellom sykmelding, søknad om sykepenger og sykefravær registrert i Gat. Du får en mulighet til å korrigere sykefraværet i Gat, og behandle sykmeldingen ved å koble sykmeldingen til sykefraværet i Gat. Søknad om sykepenger kan du i Gat bruke til å fange opp ferie, permisjon og friskmeldingsdato i valgt periode, slik at sykefraværet i Gat blir riktig mot data du får hentet fra NAV.

 

Siden sykefraværet fra NAV kommer direkte inn i Gat, er det korrekte data og enkelt å følge opp. Ugyldig registrerte fravær forhindres enkelt med validering når du behandler sykmeldinger og søknader om sykepenger. Dersom sykefraværet ikke er opprettet i Gat får brukeren også hjelp til å opprette sykefraværet basert på data fra sykmeldingen i NAV.

 

Gat Digital Sykmelding hjelper deg også med å splitte fravær dersom det eksempelvis er flere søknader om sykepenger på samme sykmelding.

  

Full kontroll for lederen

Dersom du er leder, vil du få varslinger på dashboardet ved:

  • Mangel på sykmelding - dersom fraværet er opprettet i Gat, men det skulle mangle fra NAV

  • Sykmelding er tilgjengelig og klar til behandling

  • Søknad om sykepenger er tilgjengelig for behandling 

 

Dersom ansatte glemmer å sende sykmeldinger eller søknader om sykepenger fra NAV vil du også få en rapport over disse i Gat.

 

Enkel å integrere

For Digital Sykmelding benytter vi en egen integrasjonsbuss, som viderefører informasjonen til lønnssystemet din virksomhet bruker. Dette gjør overføringen til lønnssystemet enkel, automatisk og tidsbesparende. Data som overføres til lønnssystemet sørger for korrekt underlag for refusjonssøknadene knyttet til sykefravær. 


Suitable for:
GAT