Min Skole-app

Overview Pakkeløsninger Beskrivelse og vilkår

Appen samler de viktigste funksjonene på ett og samme sted og sikrer trygg arkivering.

 • Gir oversikt over barnets hverdag for både foresatte og skolen

 • Foresatte får enkelt tilgang til timeplan, lekser og aktiviteter

 • Tettere dialog mellom skole og hjem, erstatter den digitale meldingsboken

Please sign in to be able to put this item into your cart


Pakkeløsninger:

   

Min Skole Basis

Min Skole Basis er pakken for virksomheten som har behov som begrenser seg til den daglige dialogen mellom skole og hjem.

Pakken inneholder:

 • Fravær
 • Meldinger
 • Timeplan

Min Skole Pluss

Pluss-pakken inneholder det meste både skolen og de foresatte trenger for å være oppdatert på barnets hverdag via telefonen - når og hvor som helst.

I denne pakkeprisen får du:

 • Alle funksjoner i Basis-pakken
 • Spørreskjema
 • SFO Tilstedeværelse
 • App for ansatte 
 • Karakterer
 • Vurderinger
 • Samtykke


Suitable for:
Visma Flyt Skole

Beskrivelse

Med Min Skole-appen er den nødvendige informasjonen og kommunikasjonen lett tilgjengelig for både foresatte og skolen. Foresatte har mulighet til å sende meldinger til hele elevens nettverk i skolen, inkludert kontaktlærer, faglærer, administrasjon og SFO. Meldingsfunksjonalitet mellom foresatte og skolen, fraværsregistrering og timeplan med aktivitetsoversikt er inkludert i prisen.

Min Skole-appen er selvsagt tilgjengelig for alle smarttelefoner og vil kunne lastes ned i App Store, Google Play eller Microsoft Store. Autentisering gjøres første gang via ID-porten, og deretter med enten egendefinert kode eller fingeravtrykk. Appen erstatter toveis SMS, og SMS-modulen vil derfor avvikles ved inngått avtale, med fortsatt mulighet for å sende nødmeldinger per SMS med egen kostnad. Dersom det er ønskelig med videre bruk av SMS-kommunikasjon, inkludert varslinger på SMS, vil dette tilgjengeliggjøres etter avtale.

 

Levering & vilkår

Etter at vi har mottatt din bestilling, vil vårt Visma Flyt Skole-team så raskt som mulig gjøre modulen tilgjengelig for dere. Når koblingen er satt opp korrekt og modulen er klar til å tas i bruk, vil dere bli kontaktet via e-post. Denne e-posten vil også inneholde det dere trenger av dokumentasjon for å kunne ta appen i bruk.

Dokumentasjonen består av temahefte med tilhørende video. Det er viktig at dere gjennomgår dette før dere tar appen i bruk. Samtidig minner vi om at det i denne fasen kan være hensiktsmessig at deres interne brukergruppe/referansegruppe gjør en vurdering om bruksområdet for appen. Dette kan være viktig med tanke på hvordan dere ønsker at kommunikasjonsflyten mellom skolen og hjemmet skal bli. Begrepet sensitiv informasjon er sentralt her.