eLæring for Visma Flyt Skole

Overview Beskrivelse

Bygg kompetansen, standardisér opplæringen og frigjør tid til kjernevirksomheten med vår eLæringsportal for Visma Flyt Skole.

  • Alltid oppdatert

  • Alltid tilgjengelig

  • Alltid tilpasset de ulike rollene i virksomheten

Please sign in to be able to send a request


Dette er eLæring for Visma Flyt Skole

Visma Enterprise eLæring for Flyt Skole er en brukervennlig opplæringsmetode for brukerne av skoleløsningen i Visma. Denne pakken er utstyrt med et større sett med kurs, som er nøye utvalgt og utarbeidet av våre konsulenter. Konsulentene kjenner både løsningen og de ulike prosessene godt. Flere virksomheter har egne ressurser som håndterer den interne opplæringen i fagsystemene, og med eLæring som verktøy kan tiden frigjøres til å jobbe mer prosess- og rutinerettet - mens e-læringsplattformen bistår med kunnskapen i spesifikke problemstillinger.

 

Det er mange fordeler med å ta i bruk eLæring for Flyt Skole, men disse tre fordelene ønsker vi å trekke frem for brukerne av Visma Flyt Skole:

  • eLæring er alltid tilgjengelig. Du får bistand til å løse både små og store utfordringer når du selv har behov for det. Du trenger bare en bruker og internettilgang for å sette igang. Du kan gjennomføre kursene etter eget tempo og ønske, som for eksempel dersom du sitter med en spesifikk oppgave som skal løses.

  • Innholdet er alltid oppdatert. Våre konsulenter, som er eksperter på både faget og løsningen, vil oppdatere alle kursene ettersom ny funksjonalitet blir til. Slik kan alle brukere av løsningen sette seg inn i oppgaver uten å tenke på om det er nye forutsetninger å forholde seg til.

  • Kursene er tilpasset deg. Uansett om du er lærer, rektor eller en superbruker i Visma Flyt Skole, finnes det mange kurs tilgjengelig for deg. Dette er en stor fordel når du skal gjennomføre et spesifikt kurs, slik at din oppgave og rolle er i fokus. Dette er også en fordel for en superbruker, som da slipper å lære opp flere personer i flere omganger, samtidig som opplæringen standardiseres.

 

Med bruk av eLæring for Visma Flyt Skole, vil dere også ha bedre kontroll på kostnadene og kreve færre spontane konsulentoppdrag for den grunnleggende opplæringen i løsningen. Det betyr også at de konsulentoppdragene du og din kommune bestiller, kan frigjøres til at vi kan bistå til rådgivning i større grad fremfor opplæring, som gjør at utbyttet også blir større for virksomheten i det lange løp.

 

Se også:

eLæring for Visma Omsorg Profil

eLæring for Visma Flyt PPT

eLæring for Visma Flyt Barnehage

eLæring for Visma Omsorg HsPro

eLæring for Visma Gat Ressursstyring

eLæring for Visma Enterprise HRM, Økonomi og Innkjøp


Suitable for:
Visma Flyt Skole